ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งงาน กับการให้ความรู้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ ในงาน
“สร้างลูกตั้งแต่ในครรภ์” โดยมีเหล่าคุณแม่ให้ความสนใจร่วมงานกว่า 70 ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่  วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาคร 1 โรงพยาบาลเอกชัย  10653 10605 10703 10676 10678