ขอเชิญคุณแม่และน้องๆ อายุ 6 เดือน – 1 ปี เข้าร่วมอบรม และแข่งขัน “หนูน้อยนักคลาน ปี 3”

ขอเชิญคุณแม่และน้องๆ อายุ 6 เดือน – 1 ปี เข้าร่วมอบรม และแข่งขัน “หนูน้อยนักคลาน ปี 3” ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 รพ.เอกชัย เวลา 08.00 น. – 12.00 น.ชิงรางวัลเงินสด และของที่ระลึกมากมาย รับฟังบรรยาย “เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ…ลูกน้อย” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพัฒนาการเด็กMozilla Firefox.lnk