ขอเชิญ น้องๆ หนูๆ อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี ร่วมประชันความ น่ารัก กับกิจกรรม “หนูน้อยเอกชัย” เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์ปฏิทินโรงพยาบาลปี 2559 พร้อมของรางวัลมากมาย ประกวดและตัดสิน        18 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติหนูน้อยผู้สมัคร :
1. เคยรับบริการที่ รพ.เอกชัย (มีเลขประจำตัวผู้รับบริการของโรงพยาบาล : HN)
2. มีอายุ 1 ปี 6 เดือน -3 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 – 18 มกราคม 2557)

กติกาการสมัคร :
1. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 4*6 นิ้ว 1 รูป (ไม่ตกแต่งภาพ) ส่งที่แผนกบริการลูกค้า
2. ส่งข้อมูลตามข้อ 1 ผ่านช่องทาง online พร้อม file รูปภาพที่ไม่ผ่านการตกแต่งใดๆ เพียง 1 ภาพ
– E-mail : info@www.ekachaihospital.com
ปิดรับสมัคร
– inbox ใน Facebook : โรงพยาบาลเอกชัย

วันประกวด : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวพร้อมรับหมายเลขโหวต เวลา 9.00 -10.00 น.

** สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครและรายงานตัวก่อน 10.00 น. **
** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพหนูน้อยผู้สมัครเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ **
** รับจำนวนจำกัด เพียง 80 หนูน้อยเท่านั้น **

21106