โรงพยาบาลเอกชัยร่วมกับบริษัทเอ็นฟาร์ เชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ฟังการบรรยายหัวข้อ “360° อัจฉริยะรอบด้านสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์” วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ :  รศ.ดร.นพ. ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถานที่จัดงาน ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชัย สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 1715 ต่อ 261, 262, 103  ไม่มีค่าใช้จ่าย

image001