โรงพยาบาลเอกชัยจัดงาน”เอกชัยม่วนชื่น” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประกัน จากบริษัทต่างๆ กับทางโรงพยาบาลขอขอบคุณตัวแทนประกันทุกท่านที่มาร่วมงาน ทางโรงพยาบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”

1 2 678-211109