ไม่ต้องเคยเรียนโยคะมาก่อน ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่รับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน “บ้านพักฉุกเฉิน” สุขภาย สุขใจ ได้บุญ ….รับสมัครจำนวนจำกัด นะคะ
โยคะหัวเราะ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เรียกว่าสื่อสัจธรรม ปลงเหตุปลงปัจจัยที่จะก่อให้เกิดทุกข์ลงเสียสมาธิจะเกิดเองเป็นเองโดยอัตโนมัติ แทงทะลุภาพมายาแห่งการปรุงแต่งในทุกระดับ หลุดพ้นจากความยึดติดในกายในใจ หลุดพ้นจากความหยาบที่หนักหน่วงถ่วงเอาไว้ คลายออกจากความคับแคบแห่งสภาวะทั้งหลายที่เคยยึดติด หรือติดขัดข้องคาจนเป็นอัตตาอยู่

และทุกอย่างในโลกธาตุและจักรวาลนี้ล้วนแล้วแต่มีสถานะเป็น “คลื่นความถี่” ซึ่งสรรพธาตุทั้งหลายก็มีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของความถี่ที่ไม่เหมือนกัน หรือตามลักษณะเฉพาะของการปรุงแต่ง

เมื่อฟังคลื่นเสียงจาก Crystal Singing Bowl หลังจากการหัวเราะ จะเป็นการช่วยปรับจูนคลื่นแทรกที่เป็นปมอยู่ในกาย จนตรงกับคลื่นมูลฐานแห่งจักรวาล หรือ อีเธอร์ (Aether)

ที่สุดแล้ว มันจะไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างเป็นเพียงคลื่นความสั่นสะเทือนบนความว่างเปล่า ซึ่งไม่เคยถูกปรุงแต่งใดๆ สงบรำงับอยู่อย่างนั้น

Laugh and Sound Healing…..เรียบง่ายที่สุด

ใหม่