โดยปกติกระดูกของเราเป็นอวัยวะที่มีชีวิต กระดูกจะมีเซลล์หลักอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรกมีหน้าสลายกระดูกเรียกว่า Osteoclast และอีกชนิดหนึ่งมีหน้าที่สร้างกระดูกใหม่เรียกว่า Osteoblast ซึ่งเซลล์ทั้ง 2 ชนิดนี้ทำงานอยู่ต ลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย โดยช่วงเวลาของการสร้าง และสลายกระดูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้

  1. ช่วงของสร้างมวลกระดูก เกิด – 30 ปี
  2. ช่วงของการคงมวลกระดูก 30 – 45 ปี
  3. ช่วงการสลายมมวลกระดูก 45 ปี ขึ้นไป

 

ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรคกระดูกพรุน

  1. หญิงวัยหมดประจำเดือน การขาดฮอร์โมน เอสโตรเจน ทำให้กระดูกสลายตัวในอัตราที่เร็วขึ้น
  2. หญิงที่มีประจำเดือนหมดเร็ว หรือ หญิงที่ตัดรังไข่
  3. กรรมพันธุ์จากมารดาสู่บุตร
  4. คนที่มีน้ำหนักตัวมาก
  5. ชาวเอเชีย และคนผิวขาว มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนยุโรป

ทีมแพทย์กระดูกและข้อ>>คลิ๊ก<<

เวลาทำการทุกวัน 24 ชม. โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 132, 133