โรงพยาบาลเอกชัย จะทำลายแฟ้มบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี (1 ม.ค. – 1 ม.ค. 59) หากท่านใดต้องการขอประวัติการรักษา กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียน โทร. 034-417999 ต่อ 105, 106 หรือโทร 1715 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 59
212