โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ โรงพยาบาลเอกชัย เนื่องในการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “ACEP GAMES 2015” ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558

DSC_657012