ชื่อ : แพทย์หญิงปิติพร ตั้งขบวนบุตร
ชื่อ : แพทย์หญิงปิติพร ตั้งขบวนบุตร
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : กุมารศัลยศาสตร์

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วุฒิบัตร กุมารศัลยศาสตร์/ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 14.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133