การดิ้นของลูก คือ การเตะ กระทุ้ง หมุนตัว โก่งตัว โดยไม่รวมการตอด สะอึก ขยับหรือยืดตัว และการดิ้น ต่อเนื่องเป็นชุดนั้น จะนับเป็น  1 ครั้ง โดยจะนับลูกดิ้นตั้งแต่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ เป็นต้นไป

1.ไม่เจาะจงเวลา เลือกช่วงเวลาที่สะดวกในทุกวัน ไม่กำหนดระยะเวลา โดยนับลูกดิ้นให้ครบ 10 ครั้ง และบันทึกเวลาเริ่มและครบในทุกวัน ปกติจะครบภายใน 4 ชั่วโมง

2.เวลาเดียวกันในทุกวัน โดยกำหนด 1 ชั่วโมงเท่ากันทุกวัน และนับจำนวนครั้ง พร้อมบันทึกโดยปกติจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง

3.หลังอาหาร 3 มื้อ หลังรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง เช้า / กลางวัน / เย็น พร้อมบันทึกจำนวนครั้งของทุกมื้อ รวมทุกวัน ซึ่งปกติจะดิ้นรวมมากกว่า 10 ครั้ง/วัน

*** เมื่อคุณแม่พบว่าลูกดิ้นผิดปกติ ดิ้นน้อยลง หรือไม่ดิ้นภายใน 12 ชั่วโมง ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อค้นหาความผิดปกติและช่วยเหลือได้ทันท่วงที***

ข้อมูลโดย : นพ.อุดมศักดิ์ สถาปนาชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช รพ.เอกชัย