Mammogram เต้านม  เป็นการตรวจทางรังสี สามารถเห็นจุดหินปูนในเต้านม หรือก้อนเนื้อขนาดเล็ก ซึ่งในบางครั้ง มะเร็งเต้านม อาจมีขนาดเล็กมาก คลำก็ไม่พบ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองปากมดลูกด้วยการตรวจภายใน ทุก 1 ปี แม้ว่าจะเคยหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจดูอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด เช่น ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ไต มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง เป็นต้น

 ตรวจความหนาแน่นกระดูก  การตรวจหา โรคกระดูกพรุน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดูกเปราะและแตกหักง่ายโดยเฉพาะในผู้หญิง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก ผู้หญิงวัย  30 ปี ขึ้นไป ควรตรวจเช็คความหนาแน่นของกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพต่อไป