โรงพยาบาลเอกชัย และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพันธมิตรรวม 36 โรงพยาบาล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือทางด้านการแพทย์และการดูแลรักษา เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และการพยาบาลไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยให้เป็นเลิศและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
mou-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8f%e0%b8%a3%e0%b9%8c_1946mou-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8f%e0%b8%a3%e0%b9%8c_4458  mou-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8f%e0%b8%a3%e0%b9%8c_9307