ปลดล็อคนิ้วได้ใน 5 นาที 😮
แผลเล็ก ปลอดภัย ไม่ต้องเย็บแผล…แค่เจาะ
นวัตกรรม A knife แก้ปัญหานิ้วล็อคให้คุณ🤟🤟
1.ปวดโคนนิ้วมือ
2.นิ้วติดขัดและปวดมาก เมื่องอและเหยียดนิ้ว
3.นิ้วล็อคค้าง ไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้ว
ราคา 12,000 .- (ปกติ 15,000.-)