โรงพยาบาลเอกชัย โดยนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย
เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ แบบรับรองทั้งเครือข่าย (networking accreditation)
ได้แก่ มาตรฐานสากล AACI และ ISO 9001:2015 (Dual Accreditation)
รับรองระบบการจัดการ ISO 9001:2015 (Management System Certification)

โรงพยาบาลเอกชัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ AACI®️ American Accreditation Commission Internation ที่ให้โรงพยาบาลเอกชัยเป็น #โรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการรับรองอันทรงเกียรตินี้ ราจะยึดมั่นรักษามาตรฐานบริการนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคน ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ดังปณิธานของเรา “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”