โรงพยาบาลเอกชัย รับผู้ประกันตนที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
.
– โดยให้สิทธิ์ กองทุนเงินทดแทน ในวงเงินเบื้องต้น 50,000 บาท
– กรณีบาดเจ็บรุนแรง สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 300,000 บาท
.
เพิ่มความอุ่นใจศัลยแพทย์ประจำ 24 ชั่วโมง
.
ติดต่อสอบถามแผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)
โทร.1715 ต่อ 107, 108