ปกป้องทุกช่วงวัย ด้วย “วัคซีน” All Gen Protect
แพร่เชื้อหนักทุกปี..ในช่วงฤดูฝน การป้องกันยิ่งสำคัญ
โดยเฉพาะ “โรคไข้หวัดใหญ่” เสี่ยงเพิ่ม คูณ 2 กับเจ้าแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส”
สาเหตุหลักของ “โรคปอดอักเสบ” ลดความรุนแรงของโรค ลดความกังวล
ให้คนสำคัญ..ได้รับการป้องกันจากโรคอันตราย “ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลเอกชัย”

พร้อมดูแลคุณ ลดความเสี่ยงของทุกคนในครอบครัว

  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุ HI DOSE
  • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 และ 23 สายพันธุ์
  • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น‼️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร (+66)34-417-999
(ผู้ใหญ่) ศูนย์วัคซีน ต่อ 122, 124

(เด็ก) ศูนย์เด็กสุขภาพดี ต่อ 9211
สายด่วน: 1715