ชื่อ :คุณอมรรัตน์ แพงอ่อน
ชื่อ :คุณอมรรัตน์ แพงอ่อน
ความชำนาญพิเศษ :นักฝึกพูด

เฉพาะทาง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด)

การศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222