การผายลมเป็นการช่วยขับลมภายในช่องท้องของเด็กทารกออกมาสู่โลกภายนอก เพราะถ้าทารกไม่มีการระบายออกมาเลย เด็กจะเกิดอาการท้องอืด จนทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัว และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร้องกวนได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งจะเป็นมากในช่วงระยะไตรมาสแรกของทารกวัยแรก

วิธีการช่วยเหลือน้องให้ผายลมน้อยลงนั้นไม่ยากคะ เพราะในแต่ละครั้งหลังที่น้องดูดนมเสร็จ คุณแม่ส่วนใหญ่จะอุ้มน้องขึ้นพาดบ่า หรือจับน้องนั่งบนตักแล้วใช้มือลูบบริเวณแผ่นหลัง โดยทั้งสองท่านี้ช่วยขับลมในช่องท้องได้ดี ยิ่งน้องเรอออกมาได้มากกว่า 1 ครั้ง ยิ่งช่วยระบายได้ดีเลย