กิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลเอกชัย เชิญร่วมฟังเสวนา เวลา 10.00 น.
PRP นวัตกรรม เพื่อการรักษา “ข้อเสื่อม” โดยใช้เลือดตัวเอง
โดยนายแพทย์ศิริพงษ์ ปาจรีย์ ศัลยแพทย์เฉพาะด้านกระดูกและข้อ ร่วมงานฟรี!!!
10.00 น. พบกับคุณลิฟท์ สุพจน์