โรงพยาบาลเอกชัย เข้าร่วมโครงการ “BLA Health Care 2023” บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2023 ให้กับลูกค้าบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตที่มีหนังสือเชิญชวนหรือบัตรเชิญจากบริษัท

หมายเหตุการรับสิทธิ์

  • ลูกค้า 1 ท่าน / สิทธิ์
  • กรุณานำบัตรประชาชนและหนังสือเชิญชวน (จะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับบัตรเชิญเท่านั้น) นำมาแสดงเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน

เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ : 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

นัดหมายรับบริการ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 034-417-999 ต่อ 122, 124