Blog

//Blog

ตัวกรอง IV Filter

2019-01-31T15:51:09+00:00

ความสำคัญของการใช้งานตัวกรอง(IV Filter) ในการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ คือ การรักษาประเภทหนึ่งซึ่งสารเหล่านั้นจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงผ่านทางหลอดเลือด ได้ถูกพบว่าในระหว่างการให้นั้นมีอนุภาคแปลกปลอมมากถึง 10 ล้านอนุภาคที่อาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทุกวัน ซึ่งการปนเปื้อนของอนุภาคเหล่านี้อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายบกพร่องได้ โดยอนุภาคแปลกปลอมอาจมีที่มาจากหลากหลายแหล่งตั้งแต่ภาชนะพลาสติก ภาชนะแก้วที่บรรจุยาหรือสารอาหาร และชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ยา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทางหลอดเลือดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิดอาจมีการทำปฏิกิริยาของยาและก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมาก รวมไปถึงฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของระบบหรือข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายๆองค์กรแนะนำให้ใช้ IV Filter ระหว่างการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการ ดังนี้ 1. ป้องกันอนุภาคแปลกปลอม 2. ป้องกันฟองอากาศ 3. ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา ปัจจุบัน IV Filter เป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข้ให้ดียิ่งขึ้น เรียบเรียงโดย : พญ.วารุณี ต.รุ่งเรือง กุมารแพทย์ รพ.เอกชัย

ตัวกรอง IV Filter 2019-01-31T15:51:09+00:00

ภูมิแพ้ อาหารแฝง

2018-08-20T04:15:42+00:00

“อาหาร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เชื่อหรือไม่คะว่า? อาหารที่เรารับประทาน เพื่อหวังที่จะต้องการพลังงานและสารอาหารจากมันนั้น มันกลับก่อให้เกิดโรคร้ายแก่เราอย่างเงียบ ๆ และโรคที่ว่านี้ก็คือ “โรคภูมิแพ้อาหารแฝง” ด้วยสิ่งแวดล้อมและภาวะที่เร่งรีบของชีวิตคนในยุคปัจจุบัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เราวนเวียนกับการรับประทานอาหารแบบเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ ซึ่งการรับประทานอาหารซ้ำ ๆ แบบเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั่นเองค่ะ โรคภูมิแพ้อาหารแฝงนี้แตกต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารอย่างที่เรารู้จักกัน การแพ้อาหารนั้น เป็นการตอบสนองของร่างกายกับสารบางชนิดในอาหาร ทั้ง ๆ ที่สารนั้นไม่ได้เป็นสารพิษแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งการแพ้อาหารโดยทั่วไปมักเกิดอย่างฉับพลันทันที หรือเว้นระยะเพียงเล็กน้อยหลังรับประทาน ต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารแฝง ที่ไม่มีการแสดงออกถึงอาการแพ้แต่อย่างใด ส่วนโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั้น ไม่ได้แสดงอาการเฉียบพลันทันทีทันใด แต่จะค่อย ๆ สะสมเป็นภัยคุกคามอย่างเงียบ ๆ โดยอาหารจะไปกระตุ้น อิมมูโนโกลบูลินชนิด จี (Ig G) แต่จะไม่ได้ไปกระตุ้นมาสต์เซลล์อย่างการแพ้อาหารปกติ ทำให้ไม่แสดงอาการแพ้ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ เมื่อเรารับประทานอาหารวนเวียนซ้ำ ๆ ในแบบเดิมอยู่เรื่อย ๆ ร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารชนิดเดิม ๆ ซึ่งจะเป็นการไปกระตุ้น Ig G ให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดให้หมดออกไปได้ จนกลายมาเป็นสารภูมิต้านทานอิสระ และค่อย [...]

ภูมิแพ้ อาหารแฝง 2018-08-20T04:15:42+00:00

“มีลูกยาก ไม่ใช่เรื่องยาก”

2017-09-07T06:22:33+00:00

คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านที่ต้องการมีบุตรแต่มีปัญหาเนื่องจากเป็นโรคต่างๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด ภาวะมีบุตรยาก นั้น ปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตุมาจากเพศชาย การตรวจหาความผิดปกติในเพศชายนั้น สะดวกกว่าเพศหญิง เพียงการตรวจพิเคราะห์น้ำอสุจิก็จะทราบได้ว่าเชื้อแข็งแรงพร้อมหรือไม่ สำหรับในเพศหญิงสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากเกิดจากปัจจัยของท่อนำไข่ผิดปกติตีบตัน คดงอ รองลงมาเกิดจากปัจจัยภายนอกของโพรงมดลูก เช่น อาจจะมีเนื้องอกหรือความสมบูรณ์ไม่พอเพียงของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก และปัจจัยจากรังไข่ซึ่งเป็นแหล่งสร้างไข่เพื่อมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิ การวิเคราะห์หาสาเหตุของการก่อให้เกิดมีบุตรยาก เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการวางแผนการแก้ไขรักษาได้ถูกต้องต่อไป บริการของศูนย์ ICSI (อิ๊กซี่) คือ การใช้เข็มฉีดเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่เพื่อช่วยปฏิสนธิ ให้เกิดเป็นตัวอ่อนเมื่อได้ตัวอ่อนแล้วจึงย้ายฝากเข้าสู่โพรงมดลูก PESA (พีซ่า) คือ การดูดตัวอสุจิออกมาจากบริเวณถุงพักน้ำเชื้อ เพื่อนำมาผสมกับไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ TESE (เทเซ่) คือ การตัดชิ้นเนื้อเล็กๆจากอัณฑะมาหาตัวอสุจิ เพื่อนำมาผสมไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ PGD คือ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน เพื่อดูจำนวนโครโมโซม หรือ สารพันธุกรรมที่ผิดปกติ เพื่อการคัดเลือกตัวอ่อนที่ปรากจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สำหรับการตั้งครรภ์ Embryo transfer (ET) การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก การแช่แข็งไข่ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งอสุจิ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งตัวอ่อน เพื่อเก็บไว้ในอนาคต MINC [...]

“มีลูกยาก ไม่ใช่เรื่องยาก” 2017-09-07T06:22:33+00:00

พูดช้า พูดไม่ชัด  เรื่องสำคัญของลูกน้อยที่ต้องปรึกษาแพทย์

2017-08-28T10:56:34+00:00

การพูด คือหนี่งในพัฒนาการที่สำคัญยิ่งสำหรับลูกน้อย  เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอื่นๆต่อไป  โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เจริญเติบโต และมีพัฒนาการเป็นปกติ ก็จะมีพัฒนาการ ด้านการพูดเป็นปกติ จะเป็นไปตามวัย อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดและใช้ภาษา หากสังเกตุความผิดปกติได้ช้า นอกจากจะแก้ไขยากแล้ว เด็กก็จะมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจตามมา เนื่องจากไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มักจะหงุดหงิด ก้าวร้าว ฉุนเฉียว เกเร ไม่มีเพื่อน และมีปัญหาในการเข้าสังคมและการเรียนต่อไป   โรคที่พบได้จากการพูดที่ผิดปกติ.... การได้ยินผิดปกติ  ไม่เข้าใจคำสั่ง พูดไม่ได้ ร่วมกับไม่ตอบสนองต่อเสียง จ้องมองหน้าหรือริมฝีปากของคู่สนทนา และใช้ภาษาหรือท่าทางในการสื่อสาร อาจพบปัญหาทางอารมณ์ร่วม ภาวะสติปัญญาบกพร่อง / ปัญญาอ่อน ออทิสติก พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม   เมื่อไหร่จึงควรไปพบนักฝึกพูด การที่จะบอกว่าลูกมีปัญหาทางด้านการพูดหรือพูดช้าหรือไม่นั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตลูกว่ามีพฤติกรรมการพูดตั้งแต่ขวบปีแรก และการพบความผิดปกติได้เร็ว ก็จะทำให้ลูกได้รับการรักษาได้เร็ว  โดยลูกจะมีลำดับขั้นของพัฒนาด้านภาษาและการพูดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ เมื่ออายุ 7 ปี ขึ้นไป รวมถึงสมองด้านการพัฒนาทักษะการพูดก็จะหยุดลงด้วย ดังนั้นจึงควรเข้ารับการรักษาก่อนช่วงอายุดังกล่าว จึงจะได้ผลดีที่สุด   พัฒนาการทางด้านการพูด ในแต่ละช่วงอายุ: ช่วงอายุ [...]

พูดช้า พูดไม่ชัด  เรื่องสำคัญของลูกน้อยที่ต้องปรึกษาแพทย์ 2017-08-28T10:56:34+00:00

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมัน

2019-01-31T17:38:52+00:00

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมันโดยนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัยและสูติแพทย์โรงพยาบาลเอกชัย […]

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมัน 2019-01-31T17:38:52+00:00

เพิ่มความสูงด้วยฝังเข็ม ทำได้จริง?

2019-01-28T17:31:55+00:00

เพิ่มความสูงด้วยฝังเข็ม ทำได้จริง? ผู้คนในปัจจุบัน ต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ รูปลักษณ์ ผิวพรรณ ซึ่งในนี้เราจะพูดถึงส่วนสูง ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ความสูงนั้นนอกจากจะทำให้ดูดียังเพิ่มโอกาสการทำงานได้ในหลายๆสายอาชีพ เช่น แอร์โฮสเตส พยาบาล เป็นต้น ซึ่งการที่แต่ละบุคคลจะมีส่วนสูงที่แตกต่างกันนั้น สาเหตุจากหลายปัจจัย ได้แก่ 1.กรรมพันธุ์ โดนการคำนวณจากส่วนสูงของคุณพ่อกับคุณแม่* มีสูตรคำนวณคร่าวๆดังนี้ ผู้ชาย = ((ส่วนสูงพ่อ+ส่วนสูงแม่)+13)/2  ผู้หญิง = ((ส่วนสูงพ่อ+ส่วนสูงแม่)-13)/2 *หน่วยเป็นเซนติเมตร ผลที่ได้ +-5 เซนติเมตร 2.อายุ ในเด็กผู้หญิงการเจริญเติบโตของร่างกายจะเริ่มช้าลงเมื่ออายุประมาณ 18 ปี และในเด็กผู้ชายอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งสามารถดูได้จากแผ่น Epiphyscal plate** ว่าปิดแล้วหรือไม่ เพราะการเจริญเติบโตของกระดูกทางยาวนั้นเกิดจากการสร้างกระดูกแบบแทนที่กระดูกอ่อนที่บริเวณแผ่นเอพีไฟเซียลนั่นเอง ถ้าแผ่น Epiphyscal plate ปิดลงแล้ว การเจริญเติบโตของกระดูกทางยาวก็จะยุติลง ทำให้ไม่สามารถสูงขึ้นได้อีก 3.โภชนาการ การทานอาหารครบห้าหมู่ และเลือกทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและฟอสฟอรัสสูงเพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง อาทิเช่น นม กระดูกอ่อน ปลาตัวเล็ก กุ้งแห้ง ผักคะน้า [...]

เพิ่มความสูงด้วยฝังเข็ม ทำได้จริง? 2019-01-28T17:31:55+00:00

วัคซีนไข้เลือดออก

2017-01-16T04:30:25+00:00

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคเป็นยุงตัวเมีย ที่ออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน ชอบอาศัยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื้น จึงพบได้มากในประเทศเขตร้อนในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกากลางและใต้ ตอนเหนือของออสเตรเลีย และตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จากการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ไข้เลือดออกจึงเป็นหนึ่งในโรคที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสนใจ และประกาศให้เป็นโรคที่ควรเฝ้าระวัง ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้น จึงพบการแพร่กระจายของยุงลายได้มาก อาจพบโรคนี้ประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มีฝนตกชุกและมีแอ่งน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไข้เลือดออกพบในไทยครั้งแรกในปี 2501 ซึ่งในปีแรกๆ สามารถควบคุมได้ แต่หลังๆ ก็ควบคุมได้  ยากมากขึ้น เนื่องจากสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย แต่จากยอดผู้เสียชีวิตจะพบในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่าการระบาดรุนแรงมาก พบผู้ป่วย 200 ราย/ประชากร 100,000 ราย ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าว เป็นตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีผู้ป่วยมากกว่านั้น ดังนั้นการที่มีวัคซีนเข้ามาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดว่าต้องฉีดในอายุระหว่าง 9-45 ปี เพราะตัววัคซีนมีไวรัสที่มีชีวิตอยู่ หากฉีดในกลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคหรือผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำๆ จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเชื้อและส่งผลให้เป็นไข้เลือดออกได้ [...]

วัคซีนไข้เลือดออก 2017-01-16T04:30:25+00:00

ฝังเข็ม เพื่อสุขภาพ และความงาม

2019-01-28T17:20:10+00:00

จากภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับนับพันพันปี จากแผ่นดินจีน สู่โลกเพื่อเป็นทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ และความงาม การฝังเข็ม คือการใช้เข็มขนาดเล็ก ฝังลงบนจุดต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรักษาบนร่างกาย โดยจุดที่ฝังนั้น จะมีหน้าที่และชื่อเรียกของมันอย่างชัดเจน ซึ่งในร่างกายคนเรา มีจุดที่ใช้ในการฝังเข็มหลายร้อยจุด แต่องค์การอนามัยโลก ได้ให้การรับรองทั้งสิ้น 349 จุด เท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็ม จะไม่รู้สึกเจ็บเนื่องจากเข็มที่มีขนาดเล็กมาก และเนื่องจากเป็นเข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงมีความปลอดภัยสูง ฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้าง :  อาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา ปวดเข่า ปวดต้นคอ ปวดประจำเดือน  ไมเกรน ปวดศีรษะ เวียนหัว นอนไม่หลับ เครียด  อัลไซเมอร์ หลงลืม  อัมพฤกษ์ อัมพาต ชา อ่อนแรง พาร์กินสัน ชาปลายมือ, ปลายเท้า  โรคผู้สูงอายุ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ภูมิแพ้ หอบหืด  สมรรถภาพทางเพศ  ปลูกผม  เพื่อความงาม รักษาสิว [...]

ฝังเข็ม เพื่อสุขภาพ และความงาม 2019-01-28T17:20:10+00:00

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร

2016-04-08T03:52:08+00:00

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร เป็น วิธีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก วิธีการผ่าตัดที่นิยมทำมี 3 วิธีได้แก่ วิธีที่ 1 การผ่าตัดลดความอ้วนแบบใช้เข็มขัดรัดกระเพาะอาหาร (Gastric Banding) โดยใช้วิธีการเจาะแผลเล็กๆที่หน้าท้อง ใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายเข็ดขัดสอดเข้าไปรัดกระเพาะอาหารตอนบน ทำให้กระเพาะอาหารมีขนาดเล็กลง รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น เป็นวิธีการผ่าตัดที่ได้ผลดี เมื่อน้ำหนักตัวคงที่ สามารถกลับมาแก้ไขนำสายรัดกระเพาะออกได้ในภายหลัง วิธีที่ 2 การผ่าตัดลดความอ้วนแบบตัดต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (Gastric Bypass) ศัลยแพทย์ จะทำการส่องกล้องเข้าไปตัดเย็บจะเอาลำไส้เล็กอ้อมผ่าน มาต่อเข้า กับกระเปาะกระเพาะอาหาร ทำให้อาหารไม่ผ่านกระเพาะอาหารกระเปาะใหญ่ ผลก็คืออาหาร และแคลอรีจะดูด ซึม เข้าสู่ร่างกายลดลง วิธีที่ 3 การผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะลง (Sleeve Gastrectomy) เป็นการตัดกระเพาะอาหารออกไป โดยตัดออกประมาณ 85% ทำให้ทานอาหารได้น้อยลง เป็นการผ่าตัดที่เป็นที่นิยมมากในขณะนี้ เพราะไม่ต้องตัดต่อกับลำไส้เล็ก และสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 40-60 % ของน้ำหนักเดิมในปีแรกหลังผ่าตัด และเป็นการรักษาโรคที่เกิดจากความอ้วน เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดันไปด้วย โดยสามารถทำผ่าตัดได้ [...]

การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร 2016-04-08T03:52:08+00:00

Spatz Slim การลดน้ำหนักด้วยวิธีการใส่บอลลูน

2019-01-28T11:50:16+00:00

Spatz Slim คือ นวัตกรรมแห่งการลดน้ำหนักด้วยวิธีการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะอาหาร เป็นนวัตกรรมแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารที่ได้รับการยอมรับจาก ต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ที่คุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องในการลดน้ำหนัก ภายในระยะเวลา 1 ปี คุณจะมีน้ำหนักที่ลดลงถึง 10 - 20 กก. ด้วยวิธีการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารผ่านการส่องกล้อง ซึ่งการส่องกล้องนี้จะเหมือนกับการส่องกล้องในกระเพาะอาหารทั่วไป พฤติกรรมในการทานจะเปลี่ยนไปในระยะยาว ผู้ที่เหมาะสำหรับการลดน้ำหนักแบบ Spatz Slim • ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานตามค่าดัชนีมวลกาย (BMI จะต้องไม่ต่ำกว่า 27) • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแบบไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องทานยาลดความอ้วน • ผู้ที่หมดหนทางกับการออกกำลังกาย อดอาหาร ผลลัพธ์ที่ได้จากการลดน้ำหนักด้วย Spatz Slim • จะทำให้รู้สึกอิ่มเป็นระยะเวลานาน หรืออาจจะอิ่มตลอดเวลาได้ ทำให้ทานได้น้อย • ภายใน 6 เดือน ค่าเฉลี่ยน้ำหนักจะลดลงได้ถึง 16 กก. • ภายใน 1 ปี ค่าเฉลี่ยน้ำหนักจะลดลงได้ประมาณ 20-25 กก. ขั้นตอนการใส่บอลลูน Spatz [...]

Spatz Slim การลดน้ำหนักด้วยวิธีการใส่บอลลูน 2019-01-28T11:50:16+00:00