Blog

//Blog

การตรวจคัดกรองสุขภาพตา

2019-03-19T16:36:21+07:00

การตรวจคัดกรองสุขภาพตา หากจะนับอวัยวะในร่างกาย ที่ทำงานหนักมากที่สุด อันดับต้นๆ คงไม่พ้นดวงตา เพราะตั้งแต่ตื่น จนหลับ “ตา” จะทำหน้าที่ตลอดเวลา ไม่ได้พักผ่อน โดยกว่าร้อยละ 80 ของสิ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิต ก็มาจากการมองเห็นด้วยตาทั้งสิ้น แต่คนทั่วไป มักไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพตา แต่จะให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพร่างกายเสียมากกว่า ทั้งๆที่ "ตา" เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับภายนอก ได้รับการถูกกระทบได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ มือถือ อ่านหนังสือ แสงแดด ฝุ่น สารเคมี หรือจากพันธุกรรมที่ส่งผลต่อตา เช่น ต้อหิน การตรวจสุขภาพตา จะช่วยค้นหาโรคทางตาที่พบได้บ่อย โรคทางตาในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาสาเหตุที่อาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวรได้ ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพตา การตรวจพบปัญหาทางสายตา เมื่อได้รับการแก้ไข จะทำให้การมองเห็นดีขึ้น การตรวจพบโรคทางตา ในระยะเริ่มแรกแนวโน้มการรักษาให้หายจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น การตรวจตาช่วยให้พบโรคทางกายได้ การตรวจตาในโรคทางกายบางอย่างสามารถช่วยยืนยัน การวินิจฉัยโรคได้ ความผิดปกติของสมองบางอย่างสามารถตรวจดูที่ขั้วประสาทตาโดยตรงจากการตรวจตาได้ ผู้ที่ควรตรวจสุขภาพตา คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถมาตรวจสุขภาพตาได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการผิดปกติทางตาชัดเจน เช่น มีอาการตามัว ตาแดง ปวดตา มองภาพไม่ชัด มองภาพผิดปกติ [...]

การตรวจคัดกรองสุขภาพตา 2019-03-19T16:36:21+07:00

NIPT Non-Invasive Prenatal Testing

2019-04-18T09:34:24+07:00

การตรวจ NIPT Non-Invasive Prenatal Testing เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ จากเลือดมารดา โดยสามารถหาความเสี่ยงการเกิดดาวน์ซินโดรม หรือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ โรคที่สามารถตรวจคัดกรองได้จากการตรวจ NIPT กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome)เป็นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม Trisomy 21 ผิดปกติ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม Trisomy 18 ผิดปกติ กลุ่มอาการพาทู (Patau Syndrome)เป็นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม Trisomy 13 ผิดปกติ Sex chromosome aneuploidy ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ Microdeletions ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม ซึ่งสัมพันธ์กับโรคหัวใจแต่กำเนิด Genome-wide aneuploidy detection ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆ อีก 19 คู่ มารดาที่ควรตรวจ NIPT มารดาตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มารดาตั้งครรภ์ที่ครอบครัวมีประวัติโครโมโซมผิดปกติ มารดาตั้งครรภ์ที่ทำอัลต้ราซาวด์ แล้วสงสัยว่าจะมีโครโมโซมผิดปกติ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป [...]

NIPT Non-Invasive Prenatal Testing 2019-04-18T09:34:24+07:00

โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger)

2019-04-05T10:53:10+07:00

นิ้วล็อคในภาษาอังกฤษเรียกว่า Trigger Finger อาการเริ่มแรกจะมีอาการปวดโคนนิ้วมือ เวลากดจะรู้สึกเจ็บ ระยะต่อมาจะรู้สึกว่านิ้วมีการสะดุด (Triggering) เวลา งอ หรือ เหยียด ถ้ามีอาการมากขึ้นจะมีอาการนิ้วล็อคไม่สามารถเหยียดมือเองได้ ต้องใช้มืออีกข้างมาดึงเหยียดออก เวลางอ หรือ เหยียดจะมีเสียงเหมือนการง้างไกรปืน แพทย์ศัลยกรรมกระดูกส่วนใหญ่จะบอกผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ้วล็อคว่า เป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ, การอักเสบของพังผืด หรือเส้นเอ็นอักเสบ คำเหล่านี้มักไม่ค่อยจะสื่อความหมายให้กับผู้ป่วยชัดเจนนัก ดังนั้นแพทย์จึงมักจะใช้คำว่า "นิ้วล็อค" ซึ่งเป็นคำทับศัพท์ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Locked Finger ทำให้คนไทย เข้าใจและรู้จักโรคนิ้วล็อคได้ดีมากขึ้น วิธีการรักษาโรคนิ้วล็อค แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 การรักษาโดยการฉีดยา การรักษานิ้วล็อค ในผู้ป่วยที่เป็นตั้งแต่ระดับที่ 1 – 3 จะแนะนำให้ฉีดยา สเตียรอยด์เฉพาะที่ จะได้ผลดี และหายกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป ในรายงานบางแห่งได้ผลดีและหายถึงกว่าร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 30 - 40 อาการล็อคจะกลับมาเป็นอีกได้ [...]

โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger) 2019-04-05T10:53:10+07:00

Platelet Rich Plasma (PRP)

2019-03-07T17:46:01+07:00

Platelet Rich Plasma (PRP) หรือ Autologous Conditioned Plasma (ACP) เป็นนวัตกรรมการรักษาแบบทางเลือกแบบหนึ่ง โดยใช้คุณสมบัติของ “Growth Factor” ที่มีอยู่ในเลือด ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน และเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงน้อย เพราะเป็นการใช้เลือดของผู้ป่วยมารักษาผู้ป่วยเอง ซึ่งวิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อ โดยมีการใช้ในกลุ่มนักกีฬา ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาข้อ มาระยะหนึ่งแล้ว เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และปัจจุบัน ก็เริ่มใช้วิธีการนี้เพื่อความสวยงามมากขึ้น เช่นการปลูกผม ลดริ้วรอยบนใบหน้า เป็นต้น วิธีการรักษาด้วย PRP นี้ จะเริ่มโดยการเจาะเลือดที่แขนของคนไข้ ประมาณ 15-20 CC. แล้วนำเลือดที่ได้ไปปั่นด้วยเครื่องปั่นพิเศษ เป็นเวลา 5 นาที เพื่อคัดแยก Growth Factor จากนั้นแพทย์จะนำ Growth Factor ที่ได้ ฉีดเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการรักษา ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว อาการใดบ้าง..เหมาะกับการรักษาด้วย [...]

Platelet Rich Plasma (PRP) 2019-03-07T17:46:01+07:00

นวดทุยหน่า

2019-02-27T09:50:04+07:00

“การนวดแบบจีน หรือที่ เรียกว่า “นวดทุยหน่า” 🤝🤝🤝เป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนอีกทางหนึ่ง ที่สามารถบำบัดโรคได้ โดยแพทย์จะใช้มือในการกด การคลึง การถู การบีบ การดัด หรือการกลิ้ง เป็นต้น นวดลงบนจุดเส้นลมปราณต่างๆ บนร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี บรรเทาอาการปวด ปรับสมดุลของร่างกาย 🤝🤝🤝การนวดจีน(ทุยหนา) สามารถใช้แทนยา หรือการฝังเข็มได้ในบางโรค และรักษาได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กทารกถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากการนวดจีนให้ความรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่รับการรักษา และไม่มีผลข้างเคียงจากการนวด 🤝🤝🤝โรคที่เหมาะสมกับการนวดทุยหนา ได้แก่ ปวดหัว ไมเกรน ปวดต้นคอ นอนตกหมอน ไหล่ติด ปวดเอว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า ข้อเท้าเคล็ด เป็นต้น

นวดทุยหน่า 2019-02-27T09:50:04+07:00

ตัวกรอง IV Filter

2019-01-31T15:51:09+07:00

ความสำคัญของการใช้งานตัวกรอง(IV Filter) ในการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ คือ การรักษาประเภทหนึ่งซึ่งสารเหล่านั้นจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงผ่านทางหลอดเลือด ได้ถูกพบว่าในระหว่างการให้นั้นมีอนุภาคแปลกปลอมมากถึง 10 ล้านอนุภาคที่อาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทุกวัน ซึ่งการปนเปื้อนของอนุภาคเหล่านี้อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายบกพร่องได้ โดยอนุภาคแปลกปลอมอาจมีที่มาจากหลากหลายแหล่งตั้งแต่ภาชนะพลาสติก ภาชนะแก้วที่บรรจุยาหรือสารอาหาร และชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ยา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทางหลอดเลือดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิดอาจมีการทำปฏิกิริยาของยาและก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมาก รวมไปถึงฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของระบบหรือข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายๆองค์กรแนะนำให้ใช้ IV Filter ระหว่างการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการ ดังนี้ 1. ป้องกันอนุภาคแปลกปลอม 2. ป้องกันฟองอากาศ 3. ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา ปัจจุบัน IV Filter เป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข้ให้ดียิ่งขึ้น เรียบเรียงโดย : พญ.วารุณี ต.รุ่งเรือง กุมารแพทย์ รพ.เอกชัย

ตัวกรอง IV Filter 2019-01-31T15:51:09+07:00

ภูมิแพ้ อาหารแฝง

2018-08-20T04:15:42+07:00

“อาหาร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เชื่อหรือไม่คะว่า? อาหารที่เรารับประทาน เพื่อหวังที่จะต้องการพลังงานและสารอาหารจากมันนั้น มันกลับก่อให้เกิดโรคร้ายแก่เราอย่างเงียบ ๆ และโรคที่ว่านี้ก็คือ “โรคภูมิแพ้อาหารแฝง” ด้วยสิ่งแวดล้อมและภาวะที่เร่งรีบของชีวิตคนในยุคปัจจุบัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เราวนเวียนกับการรับประทานอาหารแบบเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ ซึ่งการรับประทานอาหารซ้ำ ๆ แบบเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั่นเองค่ะ โรคภูมิแพ้อาหารแฝงนี้แตกต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารอย่างที่เรารู้จักกัน การแพ้อาหารนั้น เป็นการตอบสนองของร่างกายกับสารบางชนิดในอาหาร ทั้ง ๆ ที่สารนั้นไม่ได้เป็นสารพิษแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งการแพ้อาหารโดยทั่วไปมักเกิดอย่างฉับพลันทันที หรือเว้นระยะเพียงเล็กน้อยหลังรับประทาน ต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารแฝง ที่ไม่มีการแสดงออกถึงอาการแพ้แต่อย่างใด ส่วนโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั้น ไม่ได้แสดงอาการเฉียบพลันทันทีทันใด แต่จะค่อย ๆ สะสมเป็นภัยคุกคามอย่างเงียบ ๆ โดยอาหารจะไปกระตุ้น อิมมูโนโกลบูลินชนิด จี (Ig G) แต่จะไม่ได้ไปกระตุ้นมาสต์เซลล์อย่างการแพ้อาหารปกติ ทำให้ไม่แสดงอาการแพ้ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ เมื่อเรารับประทานอาหารวนเวียนซ้ำ ๆ ในแบบเดิมอยู่เรื่อย ๆ ร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารชนิดเดิม ๆ ซึ่งจะเป็นการไปกระตุ้น Ig G ให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดให้หมดออกไปได้ จนกลายมาเป็นสารภูมิต้านทานอิสระ และค่อย [...]

ภูมิแพ้ อาหารแฝง 2018-08-20T04:15:42+07:00

“มีลูกยาก ไม่ใช่เรื่องยาก”

2017-09-07T06:22:33+07:00

คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านที่ต้องการมีบุตรแต่มีปัญหาเนื่องจากเป็นโรคต่างๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด ภาวะมีบุตรยาก นั้น ปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตุมาจากเพศชาย การตรวจหาความผิดปกติในเพศชายนั้น สะดวกกว่าเพศหญิง เพียงการตรวจพิเคราะห์น้ำอสุจิก็จะทราบได้ว่าเชื้อแข็งแรงพร้อมหรือไม่ สำหรับในเพศหญิงสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากเกิดจากปัจจัยของท่อนำไข่ผิดปกติตีบตัน คดงอ รองลงมาเกิดจากปัจจัยภายนอกของโพรงมดลูก เช่น อาจจะมีเนื้องอกหรือความสมบูรณ์ไม่พอเพียงของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก และปัจจัยจากรังไข่ซึ่งเป็นแหล่งสร้างไข่เพื่อมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิ การวิเคราะห์หาสาเหตุของการก่อให้เกิดมีบุตรยาก เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการวางแผนการแก้ไขรักษาได้ถูกต้องต่อไป บริการของศูนย์ ICSI (อิ๊กซี่) คือ การใช้เข็มฉีดเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่เพื่อช่วยปฏิสนธิ ให้เกิดเป็นตัวอ่อนเมื่อได้ตัวอ่อนแล้วจึงย้ายฝากเข้าสู่โพรงมดลูก PESA (พีซ่า) คือ การดูดตัวอสุจิออกมาจากบริเวณถุงพักน้ำเชื้อ เพื่อนำมาผสมกับไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ TESE (เทเซ่) คือ การตัดชิ้นเนื้อเล็กๆจากอัณฑะมาหาตัวอสุจิ เพื่อนำมาผสมไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ PGD คือ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน เพื่อดูจำนวนโครโมโซม หรือ สารพันธุกรรมที่ผิดปกติ เพื่อการคัดเลือกตัวอ่อนที่ปรากจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สำหรับการตั้งครรภ์ Embryo transfer (ET) การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก การแช่แข็งไข่ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งอสุจิ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งตัวอ่อน เพื่อเก็บไว้ในอนาคต MINC [...]

“มีลูกยาก ไม่ใช่เรื่องยาก” 2017-09-07T06:22:33+07:00

พูดช้า พูดไม่ชัด  เรื่องสำคัญของลูกน้อยที่ต้องปรึกษาแพทย์

2017-08-28T10:56:34+07:00

การพูด คือหนี่งในพัฒนาการที่สำคัญยิ่งสำหรับลูกน้อย  เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอื่นๆต่อไป  โดยทั่วไปแล้วเด็กที่เจริญเติบโต และมีพัฒนาการเป็นปกติ ก็จะมีพัฒนาการ ด้านการพูดเป็นปกติ จะเป็นไปตามวัย อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดและใช้ภาษา หากสังเกตุความผิดปกติได้ช้า นอกจากจะแก้ไขยากแล้ว เด็กก็จะมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจตามมา เนื่องจากไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มักจะหงุดหงิด ก้าวร้าว ฉุนเฉียว เกเร ไม่มีเพื่อน และมีปัญหาในการเข้าสังคมและการเรียนต่อไป   โรคที่พบได้จากการพูดที่ผิดปกติ.... การได้ยินผิดปกติ  ไม่เข้าใจคำสั่ง พูดไม่ได้ ร่วมกับไม่ตอบสนองต่อเสียง จ้องมองหน้าหรือริมฝีปากของคู่สนทนา และใช้ภาษาหรือท่าทางในการสื่อสาร อาจพบปัญหาทางอารมณ์ร่วม ภาวะสติปัญญาบกพร่อง / ปัญญาอ่อน ออทิสติก พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม   เมื่อไหร่จึงควรไปพบนักฝึกพูด การที่จะบอกว่าลูกมีปัญหาทางด้านการพูดหรือพูดช้าหรือไม่นั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตลูกว่ามีพฤติกรรมการพูดตั้งแต่ขวบปีแรก และการพบความผิดปกติได้เร็ว ก็จะทำให้ลูกได้รับการรักษาได้เร็ว  โดยลูกจะมีลำดับขั้นของพัฒนาด้านภาษาและการพูดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ เมื่ออายุ 7 ปี ขึ้นไป รวมถึงสมองด้านการพัฒนาทักษะการพูดก็จะหยุดลงด้วย ดังนั้นจึงควรเข้ารับการรักษาก่อนช่วงอายุดังกล่าว จึงจะได้ผลดีที่สุด   พัฒนาการทางด้านการพูด ในแต่ละช่วงอายุ: ช่วงอายุ [...]

พูดช้า พูดไม่ชัด  เรื่องสำคัญของลูกน้อยที่ต้องปรึกษาแพทย์ 2017-08-28T10:56:34+07:00

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมัน

2019-01-31T17:38:52+07:00

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมันโดยนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัยและสูติแพทย์โรงพยาบาลเอกชัย […]

สรุปคำถามตอบ เรื่องการต่อหมัน 2019-01-31T17:38:52+07:00