Package IVF-ICSI

Package IVF-ICSI เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว และ ย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง ราคา 229,000 บาท - กระบวนการกระตุ้นไข่ [...]

By |2021-04-02T14:34:50+07:0015/03/2021|Promotions, Uncategorized|0 Comments

โปรแกรมตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

ตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจติดจากพี่เลี้ยงไปสู่ "ลูกน้อย" ของคุณ หมายเหตุ: 1. รายการตรวจดังกล่าว ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร 2. [...]

By |2021-03-09T09:28:22+07:0009/03/2021|Uncategorized|0 Comments

อบโอโซน และ UV

ลดการติดเชื้อ COVID-19 ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ด้วยการอบโอโซน และ UV ที่บ้าน มาตรฐานโรงพยาบาล ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ครบคลุมทุกพื้นที่ [...]

By |2021-01-18T17:03:17+07:0013/01/2021|Uncategorized|0 Comments

การตรวจสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Screening)

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้จมูก หอบหืด หรือแพ้อาหาร นอกจากต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกายแล้ว ยังมีวิธีการทดสอบอีกหลายวิธีเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา แต่ที่นิยมทำกันมี 2 [...]

By |2020-06-26T10:41:26+07:0026/06/2020|Uncategorized|0 Comments

mkctest

ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ การบริการ โรงพยาบาลเอกชัย มีศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU) [...]

By |2020-03-26T13:25:45+07:0023/03/2020|Uncategorized|0 Comments

ดนตรีบำบัด (Music Therapy)

ดนตรีบำบัดคืออะไร?ดนตรีบำบัด เป็นการใช้กิจกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี วิเคราะห์เนื้อเพลง เต้นประกอบเพลง และกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ อีกมากมาย มาส่งเสริมทักษะต่าง [...]

By |2020-07-22T15:17:15+07:0025/11/2019|Uncategorized|0 Comments

ออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิศซินโดรม(Office syndrome) คือกลุ่มอาการปวดบริเวณหลัง ปวดคอ ปวดบ่าทั้งสองข้าง ปวดร้าวไปบริเวณศีรษะ ชาฝ่ามือ และนิ้วล็อก อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน [...]

By |2019-05-29T09:33:38+07:0021/05/2019|Blog, Uncategorized|0 Comments

Go to Top