ด่วน… ถ้าไม่อยากให้ลูกน้อยเสี่ยง หยุดทำสิ่งนี้..

  • จ้องจอใกล้เกินไป
  • จ้องหน้าจอเป็นเวลานาน ๆ ประจำทุกวัน

เสี่ยง “ปัญหาด้านสายตา”  ปกป้องดวงตาลูกน้อย “ด้วยการ ลด ละหน้าจอ”

  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน
  • ปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพดวงตา

ด้วย 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพตา สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

โดยจักษุแพทย์ เฉพาะทางด้านเด็ก

Program Basic 5 รายการ

ราคาพิเศษ 1,300 บาท จากปกติ 1,545 บาท

Program Advance 6 รายการ *เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป

ราคาพิเศษ 1,600 บาท จากปกติ 1,755 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: ศูนย์จักษุ
(+66)34-417-999 ต่อ 277
สายด่วน: 1715