การป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลเอกชัย เพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยปิดทาง เข้า-ออก ชั่วคราวในบางจุด อาคาร A – B พร้อมตรวจคัดกรองไข้ ผู้รับบริการ แพทย์ และพนักงาน เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจ สำหรับทุกท่านที่มาโรงพยาบาล
#สัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ #โรงพยาบาลเอกชัย #EKH #covid19

2020-03-11T17:53:56+07:00
ติดต่อโรงพยาบาลเอกชัย