นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย เปิดงาน “การอบรมปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แบ่งปันสู่ชุมชน” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดอบรมขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อพบเหตุการณ์ใกล้ตัวสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และเพิ่มความรู้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) โดยนายแพทย์วัฒนา ลัภนลาภลอย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป บริษัทต่างๆ เครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันฐานบ้านขอม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร รวมทั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยเทพนิมิตร ใต้ 13-00