🙏🙏🙏ขอขอบคุณทุกท่านร่วมบริจาค ส่งผ่าน 🏥รพ.เอกชัย ไปยังน้องๆ 👶🧒🏽👶🏻👧🏻
🏣รร.บ้านพุแค ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เพื่อปรับปรุง🔧ห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ 💊
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา