โรงพยาบาลเอกชัย ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี สำหรับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครอีก 4 แห่ง ได้แก่ บ. คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด, บ. จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บ. เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) และ บ. ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
ในการให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี เฉพาะโรงเรียนของทางภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรสาคร และยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใดใดมาก่อน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ที่พลาดโอกาสในการรับวัคซีน และลดความกังวลสำหรับผู้ปกครอง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจร่วมโครงการเกือบ 200 คน
ซึ่งได้มีกำหนดการรับวัคซีน เข็มที่ 1 ในวันที่ 24 มีนาคม (วันนี้) และ เข็ม 2 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารกุมารเวช ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ จะได้รับบริการฟรี ทั้งสองเข็มครบโดส และในวันรับบริการ ต้องนำสูติบัตรมาแสดง และแต่งชุดนักเรียนมาด้วย โดยทางโรงพยาบาลเอกชัยและบริษัทเอกชนที่ร่วมบริจาควัคซีน หวังว่าการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ฟรีสำหรับเด็กในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก มีจำนวนน้อยลงและมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น