ครอบแก้ว เป็นการรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่เส้นลมปรานซึ่งเป็นท่อลำเลียงชี่และเลือดความสมดุล มีผลทำให้ชี่หนืดคั่ง จนส่งผลให้เส้นลมปรานอุดตันจึงเกิดความเจ็บป่วย โดยการครอบแก้วจะช่วยในการผลักดัน ให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและลมปราณ ซึ่งจะช่วยลดอาการปวด และขจัดความเย็นชื้นในร่างกาย โดยวัตถุประสงค์ของของการครอบก็เพื่อการบำรุง การรักษา และโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการฝังเข็ม จะทำให้ได้ผลดีและได้ผลเร็วมาก

คลินิกฝังเข็ม โทร. 1715 ต่อ 201