เปิดศึก “ยุงลาย” เป็นเหตุ ออกก่อกวน ในช่วงหน้าฝน “สถิติเพิ่มทุกวัน” เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก
ความเสี่ยง ที่ป้องกันได้ ด้วย “วัคซีน” ชนิดใหม่ล่าสุด
  • 80.2% ป้องกันการติดเชื้อ
  • 90.4% ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดความรุนแรง
ฉีดได้ ตั้งแต่อายุ 4 ปี – 60 ปี
ฉีดได้ทั้ง “ผู้ที่เป็น และ ผู้ที่ไม่เคยเป็น”
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
พิเศษ 2 เข็ม 4,700 บาท
*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ค่าบริการโรงพยาบาล
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:
(+66)34-417-999
สายด่วน: 1715