โรงพยาบาลเอกชัย เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเฉพาะด้าน

dental

การบริการ
ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจฟันและให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • อุดฟัน
 • รักษารากฟันน้ำนม
 • ครอบฟันเด็ก

การรักษาคลองรากฟัน

 • รักษาคลองรากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันแท้
 • ถอนฟันคุด
 • ผ่าตัดปุ่มกระดูก
 • ผ่าฟันฝัง

ทันตกรรมรากเทียม

 • การฟังรากเทียม

รักษาโรคเหงือก

 • รักษาโรคเหงือก
 • เกลารากฟัน
 • ผ่าตัดเหงือก

การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • ทำครอบฟันและสะพานฟัน

การจัดฟัน

 • การจัดฟันตามขั้นตอน

ทีมแพทย์ทันตกรรม >>คลิ๊ก<<

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลเอกชัย
โทรศัพท์: 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 233

 • ข้อมูลศูนย์โดยสรุป  :  ศูนย์ทันตกรรมให้บริการทำฟัน เช่นขูดหินปูน ขัดฟัน ฟอกสีฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โรคเหงือก ทำฟันปลอม ครอบฟัน และฝังรากฟันเทียม รวมทั้งทันตกรรมเด็ก

View our Specialists in our Dentists Page