เมื่อเราสูญเสีย “ฟันแท้” ไป คงถึงคราวจำเป็นแล้วที่คุณต้องตัดสินใจเลือก “ฟันชุดที่ 3” เพื่อมาทำหน้าที่แทน ทั้งในการบดเคี้ยวอาหาร และสร้างรอยยิ้ม แต่แบบไหนล่ะที่คุณจะเลือก ไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมถอดได้ หรือฟันปลอมติดแน่น (สะพานฟัน) และ “รากฟันเทียม” คืออีกทางเลือกหนึ่งของฟันชุดที่ 3 ที่อยากให้คุณพิจารณา
รากฟันเทียมคือ การฝั่งวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อใช้เป็นฐานแก่ฟันที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่ทันสมัย ช่วยสำหรับการใส่ฟันชนิดติดแน่น และใกล้เคียงธรรมชาติ

55

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

  1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
  2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) จะใส่ลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
  3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (Porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

1351083787178
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียมลดลงมาก อีกทั้งหากดูแลรักษาความสะอาดดี ก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานเหมือนฟันปกติอีกด้วย นับอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่น่าสนใจ

ทีมแพทย์ทันตกรรม >>คลิ๊ก<<

วันและเวลาทำการ
ศูนย์ทันตกรรม
โทรศัพท์: 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 233