ยิ้มอย่างมั่นใจเมื่อใส่ “รากฟันเทียม” ราคา 45,000 บาท / ซี่

  • ราคานี้รวมครอบฟันแล้ว
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์แล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล

ศูนย์ทันตกรรม โทร.(034) 417 999 ต่อ 233 สายด่วน 1715

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม