ชวนเพื่อนยิ้มสวยแพ็คคู่ฟอกสีฟัน ZOOM เพียงทำครั้งแรกสามารถปรับสีฟันให้สว่างขึ้นทันที เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยต่อช่องปาก ราคาพิเศษ 14,000 บาท จากราคาปกติ 17,800 บาท
*ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่รวมค่าขูดหินปูนก่อนทำ
ติดต่อสอบถาม: ศูนย์ทันตกรรม โทร.(034) 417-999 ต่อ 233, 234 สายด่วน 1715