เมื่อสังเกตว่าลูกกำลังโตก่อนวัย
และเสี่ยงเป็นภาวะหนุ่มสาว ‼
คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ลูกน้อยมีร่างกาย และจิตใจที่เติบโตตามวัย

โปรแกรมยาฮอร์โมนสำหรับเด็ก
รักษาลูกจากภาวะ หนุ่มสาว ก่อนวัย เพื่อพัฒนาที่สมบูรณ์
ราคา เริ่มต้น 7,100 บาท
โทร.(+66)34-417-999 ต่อ 9211,9212 สายด่วน: 1715