ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีกับ✨…
การอบรมความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก “สร้างวินัยอย่างไร ให้ลูกมีความสุข” Discipline with Happiness👶🏻💕

💁🏻‍♀️โดย พญ.ศันสนีย์ เรืองสอน (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น รพ.เอกชัย)

🙏🏻โดยมีผู้ปกครองและคุณครู สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ
☑ สาธิตการทำอาหารสำหรับเด็ก🍛
☑ เลือกซื้อสินค้าส่งเสริมพัฒนาการ🎨

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้เปิดให้บริการมาแล้วระยะหนึ่ง และจะย้ายศูนย์ฯ ไปยังอาคารกุมารเวช🥳✨ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนหน้าแบบครบวงจร💫 เพื่อการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ💥

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสัมนาได้ที่ http://www.ekachaihospital.com/document/DIsciplince-with-happiness.pdf