ชื่อ : นายแพทย์อดิศร บุญญาภิบาล
ชื่อ : นายแพทย์อดิศร บุญญาภิบาล
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร 17.00 – 20.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143