ชื่อ : นายแพทย์เอกชัย สินโสภณภาพ
ชื่อ : นายแพทย์เอกชัย สินโสภณภาพ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา / โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 17.30 – 19.30 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Akacahai Sinsophonphap