นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร
ความชำนาญพิเศษ : สูติ – นรีเวช

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 08.00 – 20.00 น.

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

Schedule an Appointment with Dr. Amnaj Eur-Areemitr