ชื่อ: พญ.อมรรัตน์ เลอวัตรตระการ
ชื่อ: พญ.อมรรัตน์ เลอวัตรตระการ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : อนุสาขา ผ่าตัดผ่านกล้อง

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133