ชื่อ : นายแพทย์อภิชาต ประถมบุตร
ชื่อ : นายแพทย์อภิชาต ประถมบุตร
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

– วุฒิบัตร รังสีวิทยาวินิจฉัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 09.30 – 18.30 น.
วันศุกร์ 08.30-17.30

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์เอ็กซเรย์ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 138

Schedule an Appointment with Dr. Aphichat Prathombut