ชื่อ : แพทย์หญิงจาริณี ธรณินทร์
ชื่อ : แพทย์หญิงจาริณี ธรณินทร์
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญี
การศึกษา :
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ประจำ

– มหาวิทยาลัยมะนิลา เซนทรัล ประเทศฟิลิปปินส์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : จันทร์– ศุกร์ 08.00 -17.00