นายแพทย์ชัชวิน ระงับภัย
นายแพทย์ชัชวิน ระงับภัย
ความชำนาญพิเศษ : นิติเวช

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร นิติเวชศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สถานที่ทำงาน : –

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร 17.00 – 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143