ชื่อ : นายแพทย์จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล
ชื่อ : นายแพทย์จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : ผ่าตัดผ่านกล้อง

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : รับปรึกษา

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Chskkrit Auinirundonkul