ชื่อ : แพทย์แผนจีนจุฑารัตน์ บุญสุธารมณ์
ชื่อ : แพทย์แผนจีนจุฑารัตน์ บุญสุธารมณ์
ความชำนาญพิเศษ : –
เฉพาะทาง : ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
– มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เหลียวหนิง ประเทศจีน

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร วันศุกร์ วันอาทิตย์ เวลา 9:00-18:00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ฝังเข็ม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 201