นายแพทย์จุติ รัตนศิริ
นายแพทย์จุติ รัตนศิริ
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง : –
แพทย์ :
การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2540

– วุฒิบัตรสาขาแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา กุมารเวชศาสตร์ ปี 2547

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี 08.00 – 11.30 น. วันศุกร์ 08.00 – 14.00 น. วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124