ชื่อ : นายแพทย์เกษมศักดิ์ จึงจรูญ
ชื่อ : นายแพทย์เกษมศักดิ์ จึงจรูญ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 17.00- 19.00 น. วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Kasemsak Jungjaroon