ชื่อ : นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์
ชื่อ : นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วุฒิบัตรสาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : จันทร์– ศุกร์ 08.00 -17.00

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์เอ็กซเรย์ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 138

Schedule an Appointment with Dr. Kaweechai Lertassawarat