ชื่อ : แพทย์หญิงกิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร
ชื่อ : แพทย์หญิงกิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก

แพทย์ :ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศิริราชพยาบาล

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. วันพุธ เวลา 08.00 -20.00 น. วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 158