ชื่อ : ทันตแพทย์คุณานนต์ พงศกรวาณิช
ชื่อ : ทันตแพทย์คุณานนต์ พงศกรวาณิช
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย0
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศณียบัตรทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรการศึกษา

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ ที่ 1, 3, 5 10.00 – 19.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234